Dominikański Festiwal Filmowy SLAVANGARD 2020

Opublikowano 2020-02-05

Opis

Organizator
Festiwal Slavangard organizowany jest przez Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie za pośrednictwem Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”.

Opis
W ramach festiwalu Slavangard odbywają się dwa konkursy:

Konkurs filmów krótkometrażowych
Można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 8 minut. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Konkurs fotograficzny
Można zgłaszać zdjęcia pojedyncze (portret, środowisko, kultura i ludzie) oraz reportaże (od 3 do 12 zdjęć). Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Tematyka filmów i fotografii zgłaszanych do konkursów powinna nawiązywać do tegorocznego hasła festiwalu „Oblicze ziemi”.

Hasłem kolejnej – 14 edycji Dominikańskiego Festiwalu Filmowego jest Oblicze ziemi. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Stąd nawiązanie hasła do tej niezwykłej postaci jaką był papież Polak! W 1979 roku na początku czerwca odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 40 lat temu, w przeddzień Święta Zesłania, papież wypowiedział pamiętne zdania: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Słowa te stały się impulsem do działania dla wielu Polaków. Mamy nadzieję, że i dla Was będą inspiracją!

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminach).

Nagrody
Pula nagród konkursie filmowym wynosi 20 tys. zł.
Pula nagród w konkursie fotograficznym wynosi 7 tys. zł. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 marca 2020 r.

Strona festiwalu