„Chwila” konkurs fotograficzny Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Opublikowano 2022-09-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

 Zależy nam na zdjęciach, pokazujących „chwile”, emocje, radość z wysiłku powracania do sprawności, „chwile”, gdy pacjent pokonuje kolejne bariery, staje na własne nogi. Prace powinny uświadamiać rolę fizjoterapii w procesie przywracania sprawności pacjenta, prezentować pasję, zaangażowanie i kompetencje fizjoterapeutów w codziennej pracy z pacjentem, być dowodem na skuteczność fizjoterapii, pokazując sukcesy lub postęp w rehabilitacji oraz poprawę sprawności pacjenta.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia. Fotografie muszą być wykonane w 2022 r.

Prace należy przesyłać mailem

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Konkurs trwa do 9 października 2022 r.

Nagrody
Jury przyzna pięć nagród pieniężnych w wysokości 1.000 zł każda.

Strona konkursu