„A to Polska właśnie...” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2021-10-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Markowa.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Zgodnie z głównym hasłem konkursu, tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych:

Gmina Markowa, tradycja i zwyczaje – zdjęcia z terenu Gminy Markowa, bądź przedstawiające mieszkańców Gminy Markowa, z naciskiem na kultywowanie lokalnych tradycji.

Polskie tradycje i zwyczaje – zdjęcia przestawiające polskie tradycje i zwyczaje, występujące na terenie całej Polski, jak również zdjęcia Polaków przebywających na emigracji.

Tradycje w naszym domu – prace autorów w wieku do 15 lat.

Zdjęcia w postaci plików JPG należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 października 2021 r.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.000 zł.

Strona konkursu