9. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”

Opublikowano 2021-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. 

Konkurs jest objęty patronatem:
- Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
- Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców,
- Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest „Martwa natura w fotografii”.

Celem konkursu jest twórcze wykorzystanie w fotografii motywu zwyczajowo związanego z malarstwem – martwej natury. Organizatorzy oczekują prac przedstawiających martwą naturę w formie klasycznej, zastanej w naturze lub przetworzonej cyfrowo.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym.

Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 fotografie czarno-białe lub barwne, wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż 30 × 40 cm i nie większym niż 70 x 100 cm. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z cyfrową wersją prac.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma katalog wystawy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 lipca 2021 r.

Nagrody
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal FIAP
• Niebieska Odznaka i tytuł BEST AUTHOR
• Osiem wyróżnień honorowych – niebieskie wstążki
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców
• Nagrody pieniężne o łącznej wartości 800 euro

Strona konkursu