8. FotoArtFestival im. Andrzeja Baturo

Opublikowano 2019-07-08

Opis

Organizatorzy
Organizatorami FotoArtFestiwalu są Fundacja Centrum Fotografii oraz Gmina Bielsko-Biała.

Uczestnicy
Festiwal ma charakter otwarty. Zgłoszenia mogą przesyłać wszyscy fotografujący.

Opis
FotoArtFestival to biennale fotografii światowej odbywające się co 2 lata w Bielsku-Białej.

W tym roku fotografujący mogą zgłaszać swoje zdjęcia do:
a) wystawy FotoOpen,
b) pokazu DiasShow,
c) przeglądu Trampolina.


Wystawa FotoOpen jest otwarta dla wszystkich fotografujących. Tematyka zdjęć może być dowolna. Udział w wystawie jest wolny od opłat. Pierwszym etapem jest przysłanie maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej na adres: info@fotoartfestival.com. Termin zgłoszeń upływa 30 lipca 2019.

 
DiasShow to pokaz zdjęć w formie multimedialnej. Prezentację należy przygotować w formacie mp4. Czas trwania do 3 minut. Tematyka dowolna. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019.
Wpisowe wynosi 50 zł za pierwszą zgłoszoną pracę. Opłata za zgłoszenie drugiej pracy wynosi 20 zł.
Najlepsze prezentacje będzie można obejrzeć podczas Maratonu Autorskiego 8. FotoArtFestivalu 2019.
Spośród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B lub pokaz multimedialny.

 
Trampolina to przegląd portfolio. Osoby zainteresowane udziałem w Trampolinie powinny przesłać mailowo 10 zdjęć swojego autorstwa. Zgłoszenie mailowe jest bezpłatne. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w przeglądzie wnosi opłatę w wysokości 180 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019. Spośród uczestników Trampoliny zostanie wybrana osoba, która będzie miała zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B i podczas kolejnej edycji FotoArtFestivalu.
Uczestnicy Trampoliny wezmą udział w ceremonii otwarcia FotoArtFestivalu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej oraz w bankiecie, który jest okazją do nieformalnych rozmów z uczestnikami festiwalu.

Strona konkursu fotoartfestival.com/pl/