22. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Opublikowano 2019-04-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• kategoria I – techniki fotograficzne szlachetne (format prac: min. 18 x 24 cm, maks. 100 x 70 cm),
• kategoria II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego (min. 20 x 30 cm).

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze oraz zestawy (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 5.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-31