21. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Opublikowano 2017-03-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• kategoria I – techniki fotograficzne szlachetne (format prac: min. 18 x 24 cm, maks. 100 x 70 cm),
• kategoria II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego (min. 20 x 30 cm).

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i zestawy składające się maksymalnie z pięciu zdjęć (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Wpisowe wynosi 40 zł (40 € dla uczestników z zagranicy).

Nagrody
• Grand Prix – 1.200 zł
• cztery równorzędne wyróżnienia po 900 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31