11. Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN

Opublikowano 2017-04-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką przemysłową i industrialną, poszukiwanie i promocja nowego spojrzenia na tę tematykę oraz wykształcenie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum „znikających punktów”.

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:
• architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe,
• industrii – maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.),
• future – współczesne obiekty przemysłowe o architekturze futurystycznej.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze oraz w w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 3.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-05
Strona konkursu www.fotopein.pl/