Skip to main content

10. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”

Opis

29.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. 

Konkurs jest objęty patronatem:
- Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
- Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest „Martwa natura w fotografii”.

Organizator oczekuje prac przedstawiających martwą naturę formie klasycznej, zastanej w naturze lub przetworzonej cyfrowo.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym. Format prac nie może być mniejszy niż 30 × 40 cm i większy niż 70 x 100 cm.

Na konkurs można przesłać maksymalnie 4 fotografie.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma katalog wystawy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 18 grudnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal FIAP
• Niebieska Odznaka i tytuł BEST AUTHOR
• Osiem wyróżnień honorowych FIAP – niebieskie wstążki
• Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców

Strona konkursu