„Zrównoważeni – Animacja Czasu” konkurs na film animowany

Opublikowano 2018-01-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy animowane. Filmy powinny pokazywać, jak chronić pracowników przed stresem zawodowym, a także jak zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Pracujemy intensywnie, bo chcemy więcej zarabiać, awansować, ale również rozwijać się i budować kompetencje osobowe. Kiedy pracę stawiamy na pierwszym miejscu, często zaniedbujemy życie osobiste, zapominając, że obie sfery w zrównoważonych granicach odpowiadają za nasze prawidłowe funkcjonowanie w życiu. Trudności w jednej z nich znacząco odbijają się na powodzeniu w drugiej.

Zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym nie jest jedynym źródłem stresu w pracy. Podstawowym źródłem stresu w środowisku pracy są szeroko rozumiane psychospołeczne warunki pracy, takie jak: nadmierne wymagania ilościowe, brak wpływu na przebieg pracy, brak możliwości rozwoju, brak wsparcia ze strony otoczenia społecznego, mobbing i inne. Istotnym czynnikiem w doświadczaniu stresu jest też indywidualna nieumiejętność radzenia sobie z nim.

Dla poprawy jakości życia niezbędne jest więc podnoszenie poziomu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym tych indywidualnych. W literaturze jest podawanych wiele takich metod, m.in.: ćwiczenia fizyczne, relaksacja, masaż, integracja ciała, rozumu i ducha, rozładowywanie konfliktów, rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane powstałe po 1 stycznia 2017 roku, trwające nie dłużej niż 3 minuty.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 7.000 zł
• II nagroda: 5.000 zł
• III nagroda: 4.000 zł