XXVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2020

Opublikowano 2020-06-04

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.

Opis
XXVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia „Publicystyka” odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu w dniach 23-24 października 2020.

Celem Festiwalu jest prezentacja filmów o tematyce publicystycznej, omawiających aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.

W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:

• konkurs polskich filmów amatorskich – przeznaczony dla twórców nieprofesjonalnych;
• konkurs polskich filmów studenckich – mogą w nim uczestniczyć studenci szkół filmowych i artystycznych;
• konkurs filmów zagranicznych – otwarty dla amatorów i studentów.

Do konkursów można zgłaszać filmy wyprodukowane po 2017 roku, trwające nie dłużej niż 20 minut.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne.

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 11 września 2020 r.

Strona festiwalu