XXIV Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017

Opublikowano 2017-08-02

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych. Swoje filmy mogą zgłaszać filmowcy amatorzy oraz studenci szkół filmowych i artystycznych.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach Miedzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017. Festiwal odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu.

Do konkursu można zgłaszać filmy o tematyce publicystycznej, omawiające aktualne problemy życia społecznego, polityczno-gospodarczego, religijnego, kulturalnego, sportu, ekologii, mniejszości narodowych itp.

Czas trwania filmu jest ograniczony do 20 minut.

Nagrody
Filmy będą oceniane w trzech kategoriach: filmy amatorskie polskie, filmy studenckie polskie oraz filmy zagraniczne. 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-09