XXV Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA

Opublikowano 2021-03-09

Opis

Organizator
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Opis
25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-24 października 2021 roku.

“ Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA jest festiwalem konkursowym, który prezentuje filmy dokumentalne z całego świata. Konkursowi towarzyszą liczne pokazy specjalne, spotkania z twórcami, wystawy o tematyce filmowej, koncerty filmowo-muzyczne, warsztaty filmowe, wykłady i panele dyskusyjne. Festiwal wspiera rozwój kina dokumentalnego na trzech płaszczyznach: prezentacja, edukacja, refleksja.

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne o dowolnej tematyce.

Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach: „pełny metraż” i „krótki metraż” (do 30 minut).

Nagrody
• I nagroda: Złoty Zamek i 10.000 zł
• II nagroda: Srebrny Zamek i 5.000 zł
• III nagroda: Brązowy Zamek i 3.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2021 r.

Strona festiwalu