XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Opublikowano 2020-03-12

Opis

Organizatorzy
Organizatorami festiwalu są: Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o., Stowarzyszenie "Film - Przyroda - Kultura", Łódzki Dom Kultury oraz Stowarzyszenie "Łódź Filmowa".

Opis

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, odbywający się pod hasłem „Promocja przyrody i krajobrazu Europy”, jest nie tylko największym pokazem filmów przyrodniczych w Polsce, ale przede wszystkim wielkim świętem ekologów, filmowców przyrodników, fotografów i malarzy, którym nie są obce problemy dzisiejszego świata i otaczającej nas przyrody. Festiwal odbywa się co 2 lata w Łodzi, począwszy od roku 1980, a od roku 2001 jest realizowany w formule międzynarodowej.

Na festiwal można zgłaszać:
• filmy krótkometrażowe (do 40 minut) i średniometrażowe (40–70 minut) poświęcone przyrodzie Europy, ochronie środowiska naturalnego, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
• filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut.
Filmy muszą być  zrealizowane po 1 stycznia 2017 r.

Osoby w wieku od 10 do 20 lat mogą wziąć udział w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego. Czas trwania filmu: od 3 do 15 minut. 

Terminy
Filmy można zgłaszać do 31 maja 2020 roku.

W konkursie młodzieżowym filmy można przesyłać do 31 lipca 2020 roku.

Nagrody
Pula nagród wynosi 12.000 euro.

Strona festiwalu