VIII konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Opublikowano 2020-09-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe”.  

Celem konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Zgłosić film do konkursu może każdy, niezależnie od wieku, amatorzy i profesjonaliści; wszyscy, którzy w niekonwencjonalny sposób przedstawią w języku filmowym argumenty za ochroną własności intelektualnej. Dopuszczalne są różne techniki realizacji – filmy mogą być nakręcone kamerą cyfrową, telefonem komórkowym czy aparatem fotograficznym, mogą łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowane. Ważne – film nie może trwać dłużej niż 60 sekund. ”

Filmy nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.  

Filmy można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• pierwsza nagroda w wysokości 3.000 zł
• dwie równorzędne drugie nagrody, każda w wysokości 2.100 zł
• dwie równorzędne trzecie nagrody, każda w wysokości 1.500 zł

Termin
Termin składania prac upływa 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu