V Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i jego przyjaciół"

Opublikowano 2021-04-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu filmowego „Świat Maklaka i jego przyjaciół". Festiwal odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie w dniach 4-5 września 2021 r. 

Konkurs filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm.

Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność Patrona oraz jego przyjaciół. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. 

Tematyka, gatunek i forma filmów zgłaszanych do konkursu mogą być dowolne. Czas projekcji bez ograniczeń.

Filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2019 r.

Nagrody
Jury przyzna nagrody finansowe.

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 15 sierpnia 2021 r.

Regulamin konkursu