Short Waves Festival 2018

Opublikowano 2017-07-23

Opis

Short Waves Festival 2018 odbędzie się w dniach 20-25 marca 2018 r. w Poznaniu. Organizatorem jest Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte.

W ramach festiwalu odbywają się cztery konkursy: (1) Międzynarodowy, (2) Polski, (3) Dances with Camera, (4) Urban View.

Za zgłoszenie filmu pobierana jest opłata w wysokości od 5 do 15 euro. W Konkursie Polskim zgłoszenie jest bezpłatne.

Konkurs Międzynarodowy

To najbardziej prestiżowy konkurs Festiwalu, do którego przystąpią najlepsze produkcje z całego świata, trwające do 45 min. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne. Celem konkursu jest skonstruowanie różnorodnego programu, który zachwyci publiczność świeżym spojrzeniem na współczesne kino oraz autorskim językiem filmowym.

Do konkursu można zgłaszać filmy krótkometrażowe, które powstały po 31 grudnia 2015 r. Maksymalny czas trwania filmu to 45 min. Forma i temat filmu mogą być dowolne.

I nagroda – 12.000 zł
II nagroda – 8.000 zł
III nagroda – 4.000 zł

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Konkurs Polski

Przystąpią do niego najlepsze krajowe produkcje, trwające do 45 min. Tematyka, forma i gatunek nie podlegają ograniczeniom regulaminowym. Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne. Celem konkursu jest skonstruowanie programu polskich filmów krótkometrażowych, prezentujących świeże spojrzenie na współczesne kino oraz wyróżniających się autorskim językiem filmowym.

Do konkursu można zgłaszać polskie filmy krótkometrażowe, które powstały po 31 grudnia 2015 r. Maksymalny czas trwania filmu to 45 min. Forma i temat filmu mogą być dowolne. 

I nagroda – 7.000 zł
II nagroda – 5.000 zł
III nagroda – 2.000 zł

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Konkurs Dances with Camera

To międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, których wspólnym językiem jest taniec, ruch oraz szeroko pojęta fizyczna ekspresja. Konkurs jest otwarty na filmy tańca niezależnie od stylów i gatunków. Do udziału w selekcji zapraszamy również formy dokumentalne oraz eksperymentalne, łączące różne gatunki filmu, sztuk wizualnych i mediów.

Do konkursu można zgłaszać filmy wyprodukowane po 31 grudnia 2015 roku, trwające nie dłużej niż 30 minut. 

I nagroda – 4.000 zł
II nagroda – 2.000 zł
III nagroda – 1.000 zł

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Konkurs Urban View 

Urban View to międzynarodowy konkurs filmów związanych z architekturą, urbanistyką i designem rozumianych zarówno jako dziedziny sztuki, jak i ich aspekty społeczne, kulturowe bądź ekonomiczne. Budynek, ulica, park czy obiekt nie mogą stanowić jedynie scenografii, tła dla fabuły, lecz muszą pełnić kluczową dla filmu rolę. Do konkursu Urban View dopuszczone są formy fabularne, dokumenty, animacje, teledyski oraz eksperymenty.

Maksymalny czas trwania filmu to 30 min. Film musi być wyprodukowany po 31 grudnia 2015 r.

I nagroda – 4.000 zł
II nagroda – 2.000 zł
III nagroda – 1.000 zł

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-10
Strona konkursu shortwaves.pl/