Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy UNIA FILM FESTIVAL 2021

Opublikowano 2021-10-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniowie szkół średnich z całej Polski.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane. 

Tematyka filmów może być dowolna. Czas trwania do 15 minut.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą.

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: sprzęt filmowy, książki i filmy.

Termin
Filmy można zgłaszać do 19 listopada 2021 r.

Strona festiwalu