Odcienie Wolności

Opublikowano 2018-01-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Discovery Polska sp. z o.o. oraz  firma Against Gravity – organizator 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku, trwające nie dłużej niż 30 minut. Tematem filmów powinna być szeroko rozumiana wolność, np. wolność artystyczna, wolność słowa, wolność do decydowania o samych sobie, wolność do czegoś i wolność od czegoś lub wolność w ujęciu historycznym. 

Discovery Polska i Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity zapraszają twórców – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów – do wzięcia udziału w konkursie inspirowanym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Żeby wziąć udział w konkursie, prześlij do nas krótkometrażowy film dokumentalny na temat Twojej wizji wolności.

Filmy oceni jury w składzie: Paweł Łozinski, Robert Gliński, Artur Liebhart, Dorota Żurkowska-Bytner.

Nagrody
Grand Prix: 10.000 zł
Nagroda publiczności: 5.000 zł

Wybrane filmy zostaną wyświetlone podczas 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-31
Strona konkursu odcieniewolnosci.pl/