Skip to main content

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego 2024

Opis

13.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

Serdecznie zapraszamy młodych filmowców (w wieku od 10 do 20 lat) do zgłaszania swoich prac filmowych o tematyce przyrodniczej do udziału w Konkursie Młodzieżowym XX MFFP. Filmy konkursowe powinny mieć długość od 3 do 15 minut i zrealizowane być mogą dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Mogą to być filmy w formule dokumentalnej, fabularnej lub animacyjnej. Wskazane jest, aby związane były tematycznie z mottem XX MFFP, czyli zjawiskiem "powrotu przyrody" (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie – lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

Najlepsze prace biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone.

Filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2023 r.

Prace można zgłaszać pocztą tradycyjną lub mailem.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r.

Strona konkursu