„Kultura zmienia świat na lepsze” konkurs na spot

Opublikowano 2018-07-15

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Fundacja Legalna Kultura.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić spot zachęcający do korzystania z legalnych źródeł kultury. Film nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

Dziś kultura potrzebuje wsparcia, zwłaszcza w świecie Internetu, którego znaczenie porównywane jest do wynalezienia druku przez Gutenberga. Z nowoczesnych technologii korzystają nie tylko uczciwi ludzie, ale także osoby, które nielegalnie zarabiają na kulturze i korzystają z niej w nieuczciwy sposób.

Legalna Kultura, przeciwstawiając się temu zjawisku, promuje świadome uczestnictwo w kulturze i korzystanie z niej zgodnie z wolą twórców, czyli z legalnych źródeł. Nie chodzi tu tylko o dobro samych twórców, ale o dobro nas wszystkich – słuchaczy, czytelników i widzów. Chodzi o wspólnotę twórców i odbiorców kultury, którzy nie istnieją bez siebie nawzajem.

Zapraszamy filmowców do wsparcia idei uczciwego korzystania z kultury. Jest na to minuta czasu ekranowego.

Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie Organizatora 20 lipca 2018 r.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 2.500 zł
• III nagroda: 1.500 zł