Konkurs filmowy ZABYTKOMANIA 2020

Opublikowano 2020-08-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria I – osoby w wieku od 13 do 18 lat,
• kategoria II – osoby powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów,
• kategoria III – osoby powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów.

Opis 
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu filmowego „Zabytkomania”. W tym roku hasłem jest  „ZABYTKOMANIA – wokół nas”.

Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i niematerialnym poprzednich pokoleń.

Tegoroczna odsłona konkursu, zatytułowana „Wokół nas”, koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Związane z tym formy i praktyki powinny zostać przedstawione w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.

Czas trwania filmów dokumentalnych i reportaży nie może przekraczać 5 minut.

Nagrody

• Kategoria I (13-18 lat)

I miejsce – sprzęt multimedialny
II miejsce – sprzęt multimedialny
III miejsce – sprzęt multimedialny

• Kategoria II (powyżej 18 lat, amatorzy)

I miejsce – 8.000 zł
II miejsce – 5.000 zł
III miejsce – 2.000 zł

• Kategoria III (powyżej 18 lat, profesjonaliści)

I miejsce – 12.000 zł
II miejsce – 9.000 zł
III miejsce – 4.000 zł

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 30 października 2020 r. 

Strona konkursu