Konkurs filmowy „O ostry kieł wampira”

Opublikowano 2022-01-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs towarzyszy wakacyjnemu przeglądowi horrorów WAMPIRIADA w Trzciance.

Do konkursu można zgłaszać horrory trwające nie dłużej niż 30 minut.

Filmy należy przesyłać na dowolnym nośniku danych do centrum Informacji Społecznej w Trzciance.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania filmów mija 3 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 1.000 zł.

Strona konkursu