Konkurs na scenariusz spota upamiętniającego Powstanie Warszawskie

Opublikowano 2018-02-07

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Przedmiotem konkursu jest scenariusz spota upamiętniającego Powstanie Warszawskie.

Konkurs jest inicjatywą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych. Nie liczy się dotychczasowe doświadczenie, ani fakt, czy ktoś jest profesjonalistą, czy amatorem.

Konkurs odbywa się w ramach największego w Polsce festiwalu scenariopisarstwa Script Fiesta, którego 7. edycja odbędzie się w dniach 19 – 24 marca. Najlepszy scenariusz 45–sekundowego spota, wybrany przez przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej zostanie wyprodukowany i emitowany w telewizjach, kinach i Internecie z okazji obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. 

Objętość scenariusza – maksymalnie dwie strony A4.
Długość filmu zrealizowanego na podstawie scenariusza – 45 sekund z możliwością skrócenia do 30 sekund.
Scenariusz musi być sformatowany w programie do tworzenia scenariuszy np. Celtx 

Scenariusz wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub pocztą do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Twórca zwycięskiego scenariusza otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł i weźmie udział w realizacji filmu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-12