IX konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Opublikowano 2021-06-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Celem konkursu pod hasłem „Urząd Patentowy to nie tylko patenty” jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów. 

Filmy nie mogą trwać dłużej niż 60 sekund.

Filmy nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.  

Filmy zapisane na nośniku elektronicznym można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Patentowego RP w Warszawie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin składania prac upływa 15 października 2021 r.

Strona konkursu