IV Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i jego przyjaciół"

Opublikowano 2020-02-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Konstanciński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu filmowego „Świat Maklaka i jego przyjaciół". Festiwal odbędzie się w Konstancinie-Jeziornie w dniach 26-27 września 2020 r. 

Festiwal składać się będzie z dwóch nurtów. Pierwszy to konkurs filmowy dla aktywnych amatorów, twórców niezależnych, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów, którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go przy tym sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm.

Konkurs ma charakter otwarty i demokratyczny. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych i gatunkowych. Inspiracją niech będzie artystyczna aktywność patrona – komponował muzykę teatralną, występował w teatrze, filmie, telewizji i radiu. Słowo-obraz-muzyka i „Duch Maklaka” to pożądane cechy prac konkursowych. Czekamy na filmy amatorskie, studenckie i nurtu off. Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane publicznie w trakcie finału konkursu.

Tematyka, gatunek i forma filmów zgłaszanych do konkursu mogą być dowolne. Czas projekcji bez ograniczeń.

Filmy muszą być wyprodukowane po 1 stycznia 2018 r.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne.

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 30 sierpnia 2020 r.

Strona konkursu