III Konkurs Filmowy „Zabytkomania”

Opublikowano 2017-09-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii, nawiązanie więzi  społecznej z lokalnym dziedzictwem kulturowym, zwiększenie poczucia społecznej odpowiedzialności za stan zabytków oraz promocja wartości dziedzictwa kulturowego. 

Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy grupy:
• Grupa I – osoby w wieku od 13 do 18 lat,
• Grupa II – osoby powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów,
• Grupa III – osoby powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów. 

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne i reportaże na temat dziedzictwa kulturowego, a także filmy animowane promujące lokalne dziedzictwo kulturowe. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 5 minut.

Osoby pełnoletnie (grupy II i III) mogą zgłaszać również spoty reklamowe promujące dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości. Spot nie może trwać dłużej niż 30 sekund. 

Filmy konkursowe muszą być wyprodukowane po 31 grudnia 2016 r. 

Nagrody

• Grupa I (13-18 lat)

Nagrody za najlepsze filmy dokumentalne lub reportaże na temat dziedzictwa kulturowego:
I miejsce – sprzęt multimedialny 
II miejsce – sprzęt multimedialny 
III miejsce – sprzęt multimedialny 

Nagrody za najlepsze filmy animowane promujące lokalne dziedzictwo kulturowe:
I miejsce – sprzęt multimedialny 
II miejsce – sprzęt multimedialny 
III miejsce – sprzęt multimedialny

• Grupa II (powyżej 18 lat, amatorzy)

Nagrody za najlepsze filmy dokumentalne lub reportaże na temat dziedzictwa kulturowego:
I miejsce – 10 tys. zł 
II miejsce – 7 tys. zł 
III miejsce – 3 tys. zł 

Nagrody za najlepsze filmy animowane promujące lokalne dziedzictwo kulturowe:
I miejsce – 10 tys. zł 
II miejsce – 7 tys. zł 
III miejsce – 3 tys. zł 

Nagrody za najlepsze spoty reklamowe promujące dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu  przestrzenią  publiczną z  poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości: 
I miejsce – 10 tys. zł 
II miejsce – 7 tys. zł 
III miejsce – 3 tys. zł 

• Grupa III (powyżej 18 lat, profesjonaliści)

Nagrody za najlepsze filmy dokumentalne lub reportaże na temat dziedzictwa kulturowego:
I miejsce – 10 tys. zł
II miejsce – 7 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł

Nagrody za najlepsze filmy animowane promujące lokalne dziedzictwo kulturowe:
I miejsce – 10 tys. zł
II miejsce – 7 tys. zł
III miejsce – 3 tys. zł

Nagrody za najlepsze spoty reklamowe promujące dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości: 
I miejsce – 10 tys. zł
II miejsce – 7 tys. zł
III miejsce – 3 tys. złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-31
Strona konkursu zabytkomania.pl/