II Dolnośląski Festiwal Filmów Krótkometrażowych „LONG STORY SHORT FILM FESTIVAL”

Opublikowano 2021-03-01

Opis

II Dolnośląski Festiwal Filmów Krótkometrażowych „LONG STORY SHORT FILM FESTIVAL” odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 15 do 18 kwietnia 2021 oraz w Internecie od 19 do 25 kwietnia 2021.

Organizatorem jest Dolnośląskie Centrum Filmowe.

W konkursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:

• konkurs na najlepszy krótkometrażowy film fabularny
• konkurs na najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
• konkurs na najlepszą animację krótkometrażową

Do konkursów można zgłaszać filmy, które powstały po 1 stycznia 2019 roku i trwają nie dłużej niż 45 minut.

Każdy uczestnik może przesłać dwa filmy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2021.  Nabór przedłużono do 7 maja 2021 r.

Nagrody
• Najlepszy film fabularny: 3.000 zł oraz statuetka Salamandry
• Najlepszy film dokumentalny: 3.000 zł oraz statuetka Salamandry
• Najlepsza animacja: 3.000 zł oraz statuetka Salamandry
• Nagroda Publiczności: 1.000 zł
• Nagroda Dziennikarzy: 1.000 zł

Strona festiwalu