#EUandME – konkurs dla młodych reżyserów

Opublikowano 2018-09-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla obywateli 28 państw członkowskich UE. Mogą w nim uczestniczyć osoby w wieku od 18 do 35 lat.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić pomysł na film krótkometrażowy inspirowany hasłem #EUandME.

Konkurs to część kampanii #EUandME, której celem jest ukazanie tego, jak unijne prawodawstwo i podejmowane przez UE inicjatywy umożliwiają Ci realizację Twoich pasji. Od uprawiania sportu, po podróżowanie, od surfowania po Internecie, po ratowanie planety, #EUandME uzmysławia, jak UE pomaga młodym ludziom robić to, co kochają najbardziej.

Do wyboru jest pięć kategorii tematycznych:
1. Mobilność
2. Zrównoważony rozwój
3. Umiejętności i biznes
4. Cyfrowo
5. Prawa

Aby wziąć udział w konkursie, musisz przygotować trzy rzeczy:
- dwa liczące 500 słów synopsisy proponowanego filmu, jeden po angielsku, a drugi w Twoim ojczystym języku;
- dwa nakręcone smartfonem 60-sekundowe wideo, które wyjaśnią założenia Twojego filmu. Jedno po angielsku, a drugie w Twoim ojczystym języku;
- link do Twojego wcześniejszego, nakręconego w ciągu ostatnich 5 lat, filmu krótkometrażowego.

Nagrody
W każdej z pięciu kategorii tematycznych zostanie wybrany jeden zwycięzca. Każdy ze zwycięzców otrzyma grant w wysokości 7.500 euro na realizację swojego filmu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31
Strona konkursu europa.eu/euandme/pl/yfc/