Ekofilm 2018

Opublikowano 2018-01-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Nowogardzki Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Nowogardzie.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” . Festiwal odbędzie się w Nowogardzie w dniach 17-20 maja 2018 r.

Celem konkursu jest popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmowego w dziedzinie filmu poświęconego problemom przyrody, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym.

Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane, trwające nie dłużej niż 50 minut.

Zgłoszenia mogą przesyłać wytwórnie filmowe, indywidualni twórcy i producenci, stacje telewizyjne, placówki oświatowe.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Informacje o nagrodach zostaną podane wkrótce.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-20