DeCODEr otwartych przestrzeni

Opublikowano 2017-09-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży w wieku 15-25 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać animacje inspirowane twórczością Jana Tarasina

„Ale czy możemy wyobrazić sobie przestrzeń zawartą w innej przestrzeni? Przenikającą poprzez nią, rządzoną inną skalą, innym ruchem, innymi motywami powiązań, inną ilością elementów? Lub kilka przestrzeni „mijających się”, egzystujących równocześnie na zasadzie różnych wiążących je i dynamizujących bodźców”.

Jan Tarasin

Film nie może trwać dłużej niż 15 minut. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 animacji, które powstały w 2017 roku i nie były wcześniej publikowane.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 złotych. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-04