Barć Film Festival 2022

Opublikowano 2022-08-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu Barć Film Festiwal. Festiwal odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2021. Filmy nie mogą trwać dłużej niż 30 minut.

Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 4.000 zł
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2022 r.

Strona konkursu