Barć Film Festival 2019

Opublikowano 2019-08-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu filmów krótkometrażowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs filmów krótkometrażowych jest organizowany w ramach festiwalu Barć Film Festiwal. Festiwal odbędzie się w dniach 21-24 listopada 2019 w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut, wyprodukowane po 31 grudnia 2017 roku. Gatunek i tematyka filmów mogą być dowolne.

Nagrody
• Grand Prix: 4.000 zł
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30