9. Młodzieżowy Konkurs Filmowy Unia Film Festival 2019

Opublikowano 2018-10-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski. 

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane. Tematyka, konwencja i estetyka filmów mogą być dowolne. Czas trwania do 15 minut.

Przy zgłaszaniu filmu należy podać szkołę lub ośrodek kultury, które reprezentuje twórca. 

Film zapisany na płycie DVD można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe: sprzęt filmowy, książki i filmy.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-22
Strona konkursu uniaff.pl/?p=980