9. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA

Opublikowano 2018-08-09

Opis

9. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA odbędzie się w dniach 18-21 października 2018 w Łodzi. W ramach festiwalu organizowane są trzy konkursy:
• konkurs etiud i animacji,
• krytyk pisze,
• krytyk mówi.

 
W konkursie mogą uczestniczyć:
a) studenci i absolwenci szkół filmowych,
b) niezależni twórcy filmowi bez wykształcenia kierunkowego (samoucy, kinofile),
c) studenci lub absolwenci kierunków filmoznawczych (filmoznawstwo, kulturoznawstwo), studenci lub absolwenci uczelni artystycznych, uczniowie klas o profilu filmowym ze szkół ponadgimnazjalnych,
d) słuchacze szkół policealnych o profilu kulturoznawczym lub filmowym.

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut.

Uczestnicy konkursu muszą uzasadnić (w formularzu zgłoszeniowym), w jaki sposób wiedza teoretyczna wpływa w ich przypadku na decyzje artystyczne.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2018.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs ma charakter otwarty. Składa się z dwóch etapów:

I etap – uczestnicy przygotowują krótką wypowiedź wideo na temat wybranego przez siebie filmu lub zagadnienia filmowego. Czas trwania wypowiedzi nie może przekroczyć 7 minut. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września 2018.
II etap – każda z osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu przeprowadzi prelekcję do dwóch filmów z programu 9. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej KAMERA AKCJA. Prelekcja nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku do 26 lat.

Do konkursu można zgłaszać teksty krytyczne o dowolnej tematyce filmowej. Objętość teksktu powinna mieścić się w przedziale od 7.000 do 10.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać mailem. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 września 2018.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-24
Strona konkursu www.kameraakcja.com.pl/