63. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA im. prof. Henryka Kluby

Opublikowano 2017-01-08

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Warszawie.

Opis 
Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA to najstarsza w Polsce impreza poświęcona kinu niezależnemu. Część konkursowa wydarzenia adresowana jest do twórców amatorów, filmowców niezależnych oraz do studentów szkół filmowych.

Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.

Filmy muszą być zrealizowane po 2014 roku.

Czas projekcji filmów zgłaszanych do konkursu nie może przekraczać 30 minut.

Filmy zakwalifikowane do konkursu będą oceniane w następujących kategoriach:
- film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych, bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe. Zdobywca Grand Prix otrzyma 5.000 złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-04-14