Skip to main content

#55sekundwkulturze – konkurs filmowy

Opis

4.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do filmowców amatorów – osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

" Aby wziąć udział w konkursie należy nakręcić film, który będzie próbą zdefiniowania kultury przez pryzmat osobistych doświadczeń.

Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 55 sekund.

Nagroda
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 31 października 2024 r.

Strona konkursu