Advertisement

Advertisement

#54sekundywkulturze – konkurs filmowy

Opis

5.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do filmowców amatorów – osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest pokazanie wielowymiarowości sposobów definiowania kultury. W tegorocznej edycji zapraszamy do tworzenia filmów pod hasłem: Człowiek w kulturze. Twórca. Odtwórca. Odbiorca. Moje miejsce w kulturze.

 Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 54 sekundy

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 31 października 2023 r.

Strona konkursu