#53sekundywkulturze – konkurs filmowy

Opublikowano 2022-05-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do filmowców amatorów – osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Aby wziąć udział w konkursie, należy nakręcić film, który będzie próbą odpowiedzi na pytanie: czym jest KULTURA? Co się pod tym słowem kryje? Co ją tworzy? Gdzie ją widać? Gdzie TY ją widzisz i jak postrzegasz?

 Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 53 sekundy

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 31 października 2022 r.

Strona konkursu