Skip to main content

34. Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu"

Opis

26.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

34. Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbędzie się w dniach od 9 do 13 października 2024 r. w Łodzi.

 Filmy i reportaże prezentowane na Festiwalu traktują o integracji i konfliktach, także o złożoności problemów wynikających ze współistnienia. Poprzez treść i formę prowokują do dyskusji i refleksji, walczą ze stereotypami, z zero-jedynkową oceną, pobudzają do otwarcia się na drugiego człowieka.

Do konkursu filmów dokumentalnych można zgłaszać filmy zrealizowane po 1 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix Festiwalu – Nagroda Miasta Łodzi: 18.000 zł
• Nagroda "Cierpliwe oko" im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury: 10.000 zł
• Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 6.000 zł
• Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń: 5.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2024 r.

Strona festiwalu