32. Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”

Opublikowano 2022-06-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbędzie się w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 2022 r. w Łodzi.

Pokazujemy filmy i reportaże, które mówią o problemach stojących przed współczesnym człowiekiem, zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnej oraz o sposobach radzenia sobie z nimi. Przedstawiamy filmy o integracji i konfliktach, o złożoności problemów wynikających ze współistnienia, które poprzez treść i formę prowokują do dyskusji i refleksji, walczą ze stereotypami, z zero-jedynkową oceną, pobudzają do otwarcia się na drugiego człowieka.

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne zrealizowane po 1 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix Festiwalu – Nagroda Miasta Łodzi: 15.000 zł
• Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury: 10.000 zł
• Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 5.000 zł
• Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń: 5.000 zł
• Nagrody Miasta Łodzi dla najlepszego reportażu: 5.000 zł
• Nagroda rzeczowa ufundowana przez Uniwersytet trzeciego wieku im. Heleny Kretz
• Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense za najlepszy film o tematyce żydowskiej 
• Nagrody od Tygodnika Angora: 2.500 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2022 r.

Strona festiwalu