27. Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”

Opublikowano 2017-05-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” odbędzie się w Łodzi w dniach 21-25 listopada 2017 r.

Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” organizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi koncentruje się na najciekawszych filmach dokumentalnych o zagrożeniach stojących przez współczesnym człowiekiem. Prezentujemy dostrzeżone przez twórców zagrożenia w skali globalnej, takie jak lęk przez obcym, brak akceptacji dla odmienności, konflikty międzynarodowe, oraz problemy w skali indywidualnej – radzenie sobie z niepełnosprawnością, historią, transseksualnością.

Do konkursu można zgłaszać filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne zrealizowane po 1 stycznia 2016 r.

Opłata za zgłoszenie filmu wynosi 50 zł.

Nagrody
• Grand Prix Festiwalu oraz Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi – 15.000 zł
• Nagroda „Cierpliwego oka” im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury – 10.000 zł
• Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 5.000 zł
• Nagroda dla najlepszego reportażu telewizyjnego – 5.000 zł
• Nagroda rzeczowa ufunfowana przez Uniwersytet trzeciego wieku im. Heleny Kretz
• Medal Fundacji Monumentum Iudaicum LodzenseTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-15