19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” 2020

Opublikowano 2019-10-02

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Oświęcimskie Centrum Kultury. Współorganizatorem jest Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce.

Opis
19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” odbędzie się w Oświęcimiu w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2020 r.

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane przez filmowców amatorów.

Tematyka filmów powinna dotyczyć człowieka i jego miejsca w świecie.

Festiwalowe filmy dotyczą człowieka i jego miejsca w świecie. Są świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych i intymnych. Wpisują zmagania człowieka, jego walkę o życie, w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu. Próbują odkrywać tajemnicze piękno człowieka. Piękno ukryte w dobroci, życzliwości, szczerości, naturalności, akceptacji, obcowaniu z drugim człowiekiem i naturą. Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać człowieka" jest okazją, aby przyjrzeć się miejscu, w którym przystanął człowiek.

Film nie może trwać dłużej niż 20 minut.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną lub droga elektroniczną .

Nagrody
• Grand Prix – Kryształowe Serce
• I nagroda – Złote Serce
• II nagroda – Srebrne Serce
• III nagroda – Brązowe Serce
• Nagrody specjalne
• Specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych
• „Honorowy Henryk” przyznawany przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”