18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest

Opublikowano 2020-06-01

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Biuro Kultury z siedzibą w Toruniu.

Opis
18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest odbędzie się w dniach 17-25 października 2020 r. w Toruniu.

Celem festiwalu jest prezentacja ambitnego, autorskiego kina, które wyznacza nowe kierunki kinematografii światowej. Festiwal prezentuje kino przedstawiające niezależne i odważne treści, poruszające niebagatelną i oryginalną tematykę, starające się nawiązać mosty kulturowe między różnymi regionami, tak geograficznymi, jak i społecznymi. Festiwal odkrywa młodych utalentowanych twórców zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz prowadzi szeroką działalność promocyjną ich filmów. Festiwal ma charakter otwarty i skierowany jest do twórców z całego świata.

W ramach festiwalu odbywają się trzy konkursy:

Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych ON AIR. W konkursie prezentowane są pierwsze i drugie filmy reżyserów. Akceptowane są filmy, które powstały po 1 stycznia 2019 r.

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych SHORTCUT. Do konkursu mogą być zgłaszane krótkometrażowe filmy dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz krótkie fabuły, nie dłuższe niż 30 minut, które powstały po 1 stycznia 2019 r.

Konkurs Polski FROM POLAND. Do konkursu mogą być zgłaszane filmy fabularne, dokumentalne i animowane zrealizowane po 1 stycznia 2019 r. w Polsce lub w polskiej koprodukcji.

Nagrody
Przewidziane są nagrody finansowe.

Grand Prix – Złoty Anioł: nagroda dla najlepszego filmu w konkursie ON AIR 
Złoty Anioł: nagroda dla najlepszego filmu w konkursie SHORTCUT 
Złoty Anioł: nagroda publiczności dla producenta najlepszego filmu w konkursie FROM POLAND 

Termin
Termin zgłaszania filmów upływa 10 września 2020 r.

Strona festiwalu