15. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy

Opublikowano 2017-04-12

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Opolskie Lamy z siedzibą w Opolu.

Opis
Festiwal „Opolskie Lamy” odbędzie się w Opolu w dniach od 4 do 14 października 2017 r.

W ramach festiwalu odbywają się dwa konkursy:
• Konkurs Filmów Amatorskich – skierowany do twórców niezależnych, amatorów tworzących poza systemem komercyjnym;
• Konkurs Etiud Filmowych – skierowany do studentów oraz absolwentów szkół filmowych i kierunków związancyh z filmem w innych szkołach niż filmowe.

Do konkursów można zgłaszać filmy animowane, fabularne i dokumentalne. Tematyka dowolna. Czas projekcji do 30 minut. Filmy muszą być zrealizowane po 31 grudnia 2015 roku.

Nagrody
Twórcy najlepszych filmów otrzymają statuetki i nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-31