13. Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich "Ogień w głowie"

Opublikowano 2017-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów.

Opis
Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 20 minut. Każdy uczestnik może przesłać trzy filmy. Gatunek i tematyka filmów mogą być dowolne.

Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich „Ogień w głowie” to konkurs skierowany do nieprofesjonalnych twórców filmowych. Pokazujemy filmy dokumentalne, fabularne, animacje… Jedyne kryterium to czas filmu, który nie może przekroczyć 20 minut.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-01