13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

Opublikowano 2018-04-02

Opis

Organizator
Organizatorem Festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Opis
XIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA odbędzie się w dniach 5-9 grudnia 2018 roku w Białymstoku.

W ramach festiwalu odbywają się trzy konkursy krajowe i pięć międzynarodowych.

• Konkursy krajowe

Konkurs STUDENCI – konkurs na najlepszy film zrealizowany przez studentów polskich szkół filmowych i artystycznych.
Konkurs AMATORZY – konkurs skierowany do polskich twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej wyższej szkoły filmowej.
Konkurs NIEZALEŻNI – konkurs skierowany do polskich twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych, tworzących autorskie kino.

• Konkursy miedzynarodowe

Konkurs OKNO NA WSCHÓD – konkurs na najlepszy film niezależny z krajów byłego bloku państw socjalistycznych – twórców niezależnych, studentów i amatorów.
Konkurs CAŁY TEN ŚWIAT – skierowany do twórców niezależnych, studentów i amatorów z całego świata, z wyłączeniem uczestników konkursów krajowych i konkursu OKNO NA WSCHÓD
Konkurs DZIECIAKI – konkurs na najlepszy film dla dzieci, skierowany do polskich i zagranicznych twórców niezależnych, studentów i amatorów.
Konkurs na NAJLEPSZY TELEDYSK – konkurs na najlepszy film do utworu muzycznego, skierowany do polskich i zagranicznych twórców niezależnych, studentów i amatorów.
Konkurs NA SKRAJU – konkurs na najlepszy film eksperymentalny i wideo-art, skierowany do polskich i zagranicznych twórców amatorów, niezależnych i studentów.

Do konkursów można zgłaszać filmy, które powstały po 2016 roku i trwają nie dłużej niż 30 minut. Każdy twórca może zgłosić maksymalnie 2 filmy

Nagrody
W konkursach zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 16.000 USD.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-09