10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO

Opublikowano 2017-04-20

Opis

Organizator
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Opis
W ramach festiwalu Kameralne Lato odbywają się trzy konkursy: Konkurs Główny, Konkurs Filmów Niezależnych, Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK.

• Konkurs Główny
W konkursie biorą udział polskie filmy krótkometrażowe zrealizowane przez młodych twórców – głównie studentów i absolwentów szkół filmowych, wyprodukowane przy wsparciu instytucjonalnym. Preferowane będą filmy o szeroko rozumianej tematyce społecznej. Czas projekcji nie może przekraczać 40 minut.
Profesjonalne jury przyzna „Złotego Łucznika” –  nagrodę Prezydenta Miasta Radomia w wysokości 5.000 zł. Przewidziane są również nagrody specjalne. 

• Konkurs Filmów Niezależnych
Konkurs przeznaczony jest dla twórców realizujących filmy poza oficjalnym systemem produkcji filmowej. Tematyka filmów może być dowolna. Czas projekcji do 40 minut.
Jury złożone z dziennikarzy, publicystów i krytyków filmowych przyzna nagrodę główną – Grand Prix Konkursu Kina Niezależnego.

• Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK
Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów. Można zgłaszać filmy o dowolnej tematyce, reprezentujące różne formy i gatunki filmowe. Czas projekcji do 15 minut.
Zwycięzcę konkursu wybierze publiczność w drodze plebiscytu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-15
Strona konkursu www.kameralnelato.pl/