Życie codzienne w czasach koronawirusa – druga fala

Opublikowano 2020-12-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Partnerem merytorycznym jest Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Dopuszczalne są pamiętniki pisane przez osobę niepełnoletnią, która ukończy 18 lat w 2020 roku z tym, że zgłaszającym formalnie materiał do konkursu jest opiekun prawny tej osoby.
Dopuszczalne są pamiętniki pisane wspólnie przez osobę pełnoletnią z innymi członkami gospodarstwa domowego z tym, że zgłaszającym formalnie materiał do konkursu jest zawsze osoba pełnoletnia.

Opis

Rusza druga edycja konkursu pamiętnikarskiego „Życie codzienne w czasach koronawirusa". Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło 448 pamiętników z całej Polski. Ich treść odzwierciedlała przeżycia pojedynczych osób i całych rodzin – szok i oswajanie pandemii. Pamiętniki pisane przez ludzi w różnym wieku, przedstawicieli różnych zawodów, mieszkających w różnych miejscach Polski pokazały zróżnicowanie w recepcji zagrożenia i ograniczeń spowodowanych koronawirusem. Warto wspomnieć, że dla wielu piszących osób pandemiczny pamiętnik stał się pomocą w oswajaniu izolacji i pełnił funkcje terapeutyczne.
Jury nagrodziło 8 prac, a wybór był zadaniem niezwykle trudnym, gdyż dotarło do nas mnóstwo świetnych pamiętników.

Do drugiej edycji konkursu można zgłaszać pamiętniki pisane między listopadem 2020 a marcem 2021.

Zgłoszenia można przesyłać mailem lub pocztą tradycyjną (więcej informacji w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 4.000 zł
• III nagroda – 3.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł
• wyróżnienie Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów i Gazety Sołeckiej, dla pamiętników pisanych przez mieszkańców wsi – 1.000 zł
• wyróżnienie Związku Nauczycielstwa Polskiego w wysokości 1.000 zł za pamiętnik nauczycielski,
• trzy wyróżnienia rzeczowe Związku Nauczycielstwa Polskiego za pamiętniki nauczycielskie – weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Logos w Warszawie lub Augustowie

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 r.

Strona konkursu