Skip to main content

XV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Opis

1.08.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

• prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.
Dodatkową nagrodą jest możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem.

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 października 2023 r. 

Strona konkursu